Kørekort til 17-årige: Få styr på ledsagerordningen

Fra årsskiftet blev udsigten til at erhverve sig et kørekort forkortet med et helt år, med implementeringen af den treårige forsøgsordning, hvor 17-årige kan tage kørekort. Køretimer, teoritimer og lignende gennemføres på samme måde som før, men når 17-årige sætter sig bag rattet, er det lovmæssigt krav, at de skal have en erfaren bilist med som ledsager indtil de fylder 18 år. Den voksne ledsager såvel som den 17-årige bilist skal opfylde specielle krav for at være berettiget til at køre sammen, og derfor kan du her læse nogle gode råd til ledsageren.

Formelle krav

Det er ikke nok at føle sig som en erfaren bilist, idet der er en række formelle krav, der skal opfyldes, for at du kan fungere som ledsager. Ledsageren skal blandt andet være minimum 30 år gammel og have haft et dansk udstedt kørekort i en periode på minimum 10 år, hvori kørekortet hverken har været betinget eller ubetinget frakendt. Derudover skal ledsageren medbringe eget kørekort og samtidig være i stand til lovligt at kunne overtage kørslen af bilen. Som ledsageren må du derfor ikke have en promille på over 0,5, være træt eller syg, idet du i så fald ikke vil kunne køre bilen forsvarligt.

Råd og vejledning

Opfylder du de formelle krav, kan du fungere som ledsager for 17-årige bilister, og som ledsager er det din vigtigste opgave at stå til rådighed med gode råd og vejledning, så du kan hjælpe bilisten med at bevare overblikket på hele køreturen. Som ledsager er det derfor en god idé, at du sikrer dig, at du er ordentlig inde i færdselsreglerne, så du med din rutine og erfaring kan give de nye bilister trygge rammer. Har man lige bestået køreprøven er der ofte situationer i trafikken, der som relativt uerfaren bilist kan være svære at vurdere. For eksempel kan det være svært at forstå, hvad det vil sige, at man skal køre efter forholdene, og det er altså i denne forbindelse, at du som ledsager skal være opmærksom og bidrage med råd og vejledning. Du kan blandt andet hjælpe med at overholde hastighedsgrænserne eller regulere hastigheden til vejrforholdene, eller du kan hjælpe med at holde tilstrækkelig afstand til forankørende biler. For mange unge bilister kan særligt også venstresving i kryds og overhalinger være vanskelige at håndtere, idet det kan være svært at få øje på modkørende bilister og bedømme den rette timing.
Som ledsager er du altså med til at udvikle de 17-årige som bilister, og det er derfor vigtigt, at du også forbinder ledsagerrollen med et vist ansvar – også selvom det ikke er dig, der juridisk set har ansvaret for kørslen. Det er dog vigtigt at pointere, at du som ledsager også skal have respekt for og give plads til uerfarenhed, og derfor skal du ikke agere ”kørelærer” hele tiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *